Praktyki dla techników

Klasa
Planowane terminy praktyk 2022/2023

III TI

11.09.2029-08.10.2023 (140 godzin - 4 tygodnie)

III TGA

11.09.2029-08.10.2023 (140 godzin - 4 tygodnie)

IV TIG

22.04.2024-22.05.2024 (140 godzin - 4 tygodnie)

IV TŻA

22.04.2024-22.05.2024 (140 godzin - 4 tygodnie)

Miejsce praktyk uczeń może wybrać sam lub przy pomocy szkoły. Jeżeli uczeń sam wybiera miejsce praktyk to zgłasza swój wybór do Kierownika Szkolenia Praktycznego 3 miesiące przed rozpoczęciem praktyk.
Praktyka zawodowa trwa 4 tygodnie tj. 140 godzin.
  • Szkoła podpisuje umowę o praktyczną naukę zawodu w formie praktyki zawodowej z zakładem pracy wybranym przez ucznia lub szkołę.
  • Uczniowie zobowiązani są do prowadzenia dziennika praktyk, w którym odnotowują tematy prac i opisy wykonywanych czynności oraz liczbę godzin. Zapisy powinny być sprawdzane i potwierdzane przez osobę prowadzącą praktykę zawodową.
  • Praktykę uczniowie mogą odbywać w kraju lub zagranicą.
  • Po zakończeniu praktyk uczeń otrzymuje ocenę wystawioną przez zakład pracy, którą niezwłocznie oddaje do szkoły.
  • Uczniowie, którzy odbywają praktyki w zakładach gastronomicznych muszą posiadać aktualne książeczki zdrowia (dla sanepidu).
Cytat dnia
niż warunki czasu i życia”

Albert Camus

0
Uczniów 
0
Absolwentów
0
Nauczycieli