Historia szkoły ma swój początek w roku szkolnym 1958/59, kiedy to rozpoczęły się zajęcia w dwuletniej Szkole Przysposobienia Rolniczego.
Kierownikiem szkoły był Tadeusz Bronk i pracowało z nim sześciu nauczycieli. W 1972 r. powołano Zasadniczą Szkołę Rolniczą (19 uczniów), następnie w roku szkolnym 1977/78 powołano 3 - letnie Technikum Rolnicze (43 uczniów w klasie I).
W 1991 r. powstało Liceum Zawodowe (34 uczniów w klasie I), 1995/96 - Liceum Ekonomiczne (28 uczniów w klasie I) a od roku 1997/98 - Technikum Żywienia: Gospodarstwa Domowego (33 uczniów w klasie I).
1 września 1999 roku powstaje Szkoła Agrobiznesu.
Od roku 2020 jesteśmy Powiatowym Zespołem Szkóła od 2021 posiadamy bardzo długo wyczekiwaną Halę Sportową.
Jak z tego zestawienia widać jest to bogata historia i spory dorobek, który świadczy o tym, że nasza szkoła jest szkołą środowiskową, rozwijającą się zgodnie ze zmieniającymi się trendami w gospodarce oraz zapotrzebowaniem środowiska na określone kierunki kształcenia, a co za tym idzie ma możliwość pracy, a także podejmowania działalności na własny rachunek, do czego staramy się naszych absolwentów jak najlepiej przygotować.

Historia szkoły

A wszystko się zaczęło ...
A wszystko się zaczęło ...na pięknym bursztynowym szlaku w 1958r.
Akt Erekcyjny
Akt Erekcyjny
Lata 70 - te
Lata 70 - te
Lata 90 - te
Lata 90 - te
63 lata minęły ... nowe wyzwanie Hala Sportowa
63 lata minęły ... nowe wyzwanie Hala Sportowa2021
Lata 60 - te
Lata 60 - te
"Każdy dzień jest kawałkiem historii, nikt nie jest w stanie opowiedzieć jej do końca" José Saramago
Lata 90 - te
Lata 90 - te
1 września 1999 powstaje Szkoła Agrobiznesu
1 września 1999 powstaje Szkoła Agrobiznesu
rtm. Witold Pilecki Patronem naszej szkoły
rtm. Witold Pilecki Patronem naszej szkoły2010
rtm. Witold Pilecki Patronem naszej szkoły
rtm. Witold Pilecki Patronem naszej szkoły2010
2023
Cytat dnia
niż warunki czasu i życia”

Albert Camus

0
Uczniów 
0
Absolwentów
0
Nauczycieli