nauczyciele i pracownicy

nau2023_24a.jpg
„Gdy uczeń osiąga coś dzięki nauczycielowi, nauczyciel również czegoś się uczy”
–Paulo Coelho

Dyrekcja

Dyrektor

Kazimierz Klas

Wicedyrektor

Jolanta Recław

Kierownik szkolenia praktycznego

Lucyna Grablowska

Iwona Karwat

INVOCATION DEI

„Mając na uwadze szlachetną postawę i dokonania rotmistrza Witolda Pileckiego, chcemy nie ustawać w pielęgnowaniu dobrego imienia szkoły.

Idee, którym był wierny rotmistrz, w tym przywiązanie do wartości, tradycji, miłość do Ojczyzny, praca na rzecz wspólnoty oraz gotowość poświęcenia dobra własnego i bliskich, uświadamiają nam głębokie przywiązanie i poszanowanie Witolda Pileckiego dla wartości narodowych."

Nauczyciele szkoly
NASZA MISJA

"Uroczyście postanawiamy przez rzetelną naukę i właściwą postawę odpowiedzialności, obowiązkowości i szacunku trwać w rozwijaniu dzieła Patrona i pamiętać o Jego wytrwałej służbie na rzecz obrony wolności oraz pielęgnowaniu wzorców, którym był wierny.”

Nauczyciel
Nauczane przedmioty
Kazimierz Klas
Dyrektor, Edukacja dla bezpieczeństwa
Jolanta Recław
Wicedyrektor, Matematyka
Lucyna Grablowska
Kierownik Szkolenia Praktycznego, Przedmioty gastronomiczne
Karwat Iwona

Zastępca Kierownika Szkolenia Praktycznego, Podstawy przedsiębiorczości, Biznes i zarządzanie

Pobłocka Katarzyna
Język polski
Wilczewska Dorota
Język polski, Język kaszubski
Lewicka-Wiktorek Anna
Język polski

Marszałkowska Lucyna

Język polski, Język niemiecki

Harrington Monika
Język angielski
Jaworska Karolina
Język angielski

Jaworska Magdalena

Język angielski
Koszołko Bogumiła
Język angielski
Zwara Aleksandra
Język angielski

Mbuba Mary

Język angielski
Wiśniewska Joanna
Język niemiecki
Melikstyan Karolina
Język niemiecki
Kaczorowska Krystyna
Historia, Historia i społeczeństwo, Historia i teraźniejszość

Robak Aleksander

Historia, Historia i społeczeństwo, Historia i teraźniejszość, Wiedza o społeczeństwie
Drewing Grażyna
Matematyka, Przedmioty graficzne
Walicka Dorota
Matematyka, Fizyka

Kapiszka Iwona

Matematyka

Kuś Joanna
Biologia, Chemia, Geografia
Sapiński Jarosław
Wychowanie fizyczne
Walendziak Anna
Wychowanie fizyczne
Prabucki Adam
Wychowanie fizyczne

Cenar Sebastian

Wychowanie fizyczne
Soliwoda Jerzy

Wychowanie fizyczne, Wychowanie do życia w rodzinie

Renata Leszczyńska
Przedmioty informatyczne i graficzne, Programowanie, Matematyka
Kalkowski Mateusz
Przedmioty informatyczne
Krauza Beata
Przedmioty informatyczne i graficzne
Krawczak Przemysław
Przedmioty informatyczne
Piernicki Aleksander
Przedmioty informatyczne, Programowanie
Schmidt Piotr
Przedmioty graficzne
Wydrowska Anna
Przedmioty gastronomiczne
Hirsz Jolanta
Przedmioty gastronomiczne

Wentk-Pawłowska Małgorzata

Przedmioty gastronomiczne

Trepczyk Magdalena 

Przedmioty z zakresu architektury krajobrazu, Przedmioty rolnicze

Niemiec Elwira

Przedmioty z zakresu architektury krajobrazu, 
Sulik-Ostrowska Kamila
Przedmioty rolnicze, Geografia
Sikorski Marcin
Religia

Kwidzińska Katarzyna

Religia, Przedmioty z zakresu architektury krajobrazu

Wachulski Grzegorz

Muzyka 
Szczepkowska Ewelina
Pedagog
Kolka Ewa
Pedagog
Marzecki Łukasz
Psycholog


Z życia szkoły

Cytat dnia
niż warunki czasu i życia”

Albert Camus

0
Uczniów 
0
Absolwentów
0
Nauczycieli